Kategorie Plebiscytu

Zgłoś swojego kandydata w jednej z 11-stu kategorii:

 1. DRUŻYNOWY ZUCHOWY: Nominowanymi w tej kategorii powinni być instruktorzy na co dzień prowadzący gromady zuchowe, z minimum rocznym stażem na funkcji i ukończonym kursem drużynowych zuchowych. Osoby zgłaszane w tej kategorii powinny wyróżniać się zaangażowaniem, wkładem pracy w rozwój gromady oraz działaniami przeprowadzanymi wraz z gromadą dla środowiska lokalnego.  
 2. DRUŻYNOWY HARCERSKI:Nominowanymi w tej kategorii powinni być instruktorzy na co dzień prowadzący drużyny harcerskie, z minimum rocznym stażem na funkcji i ukończonym kursem drużynowych harcerskich. Osoby zgłaszane w tej kategorii powinny wyróżniać się zaangażowaniem, wkładem pracy w rozwój drużyny oraz działaniami przeprowadzanymi wraz z harcerzami z drużyny dla środowiska lokalnego. 
 3. DRUŻYNOWY STARSZOHARCERSKI:Nominowanymi w tej kategorii powinni być instruktorzy na co dzień prowadzący drużyny starszoharcerskie, z minimum rocznym stażem na funkcji i ukończonym kursem drużynowych starszoharcerskich. Osoby zgłaszane w tej kategorii powinny wyróżniać się zaangażowaniem, wkładem pracy w rozwój drużyny oraz działaniami przeprowadzanymi wraz z harcerzami z drużyny dla środowiska lokalnego. 
 4. DRUŻYNOWY WĘDROWNICZY: Nominowanymi w tej kategorii powinni być instruktorzy na co dzień prowadzący drużyny wędrownicze, z minimum rocznym stażem na funkcji i ukończonym kursem drużynowych wędrowniczych. Osoby zgłaszane w tej kategorii powinny wyróżniać się zaangażowaniem, wkładem pracy w rozwój drużyny oraz działaniami przeprowadzanymi wraz z wędrownikami z drużyny dla środowiska lokalnego. 
 5. KOMENDANT HUFCA:Nominowani w tej kategorii mogą być komendanci hufców działających na terenie ZHP Chorągwi Krakowskiej. Powinni być to komendanci będący przykładem dla innych, dbający o stały rozwój hufca, wspierający instruktorów w codziennej działalności harcerskiej. 
 6. KOMENDANT SZCZEPU:Nominowani w tej kategorii mogą być komendanci szczepów działających na terenie ZHP Chorągwi Krakowskiej. Powinni być to komendanci z minimum rocznym stażem na funkcji, ukończonym kursem komendantów szczepów, będący przykładem dla innych, dbający o stały rozwój szczepu, wspierający instruktorów i drużynowych w codziennej działalności harcerskiej, realizujący cele działania szczepu. 
 7. INICJATYWA PROGRAMOWA: Nominowanymi w tej kategorii powinni być instruktorzy, którzy przed rozpoczęciem konkursu przygotowali i zrealizowali elementy programowe dla swojego środowiska, namiestnictwa, hufca, chorągwi czy całego Związku Harcerstwa Polskiego. W ramach konkursu oceniany będzie wkład pracy, jakość przeprowadzonych działań, innowacyjność, przygotowanie, zakres oraz realizacja programu. 
 8. KSZTAŁCENIE I PRACA Z KADRĄ: Nominowanymi w tej kategorii mogą być instruktorzy, którzy biorą czynny udział w kształceniu harcerzy i instruktorów, pracują z nimi na co dzień i wspierają ich swoim doświadczeniem. Nominowani mogą być komendanci kursów, autorzy warsztatów, prowadzący zajęcia na wszelkiego rodzaju formach szkoleniowych oraz instruktorzy, którzy zajmują się szeroko pojętą pracą z kadrą. Osoby nominowane powinny wyróżniać się zaangażowaniem, innowacyjnością proponowanych form szkoleniowych, dbałością o rozwój wychowanków. 
 9. FINANSE I ZARZĄDZANIE: Nominowanymi w tej kategorii mogą być instruktorzy, którzy w codziennej pracy harcerskiej wykazują się wiedzą i doświadczeniem z zakresu pozyskiwania środków, rozliczania finansów, zarządzania majątkiem czy sprzętem. 
 10. SENIOR: Nominowanymi w tej kategorii mogą być seniorzy Związku Harcerstwa Polskiego, którzy w codziennej działalności wspierają swoje środowiska, inicjują działania innych seniorów, są wzorem dla harcerzy, harcerek i instruktorów. 
 11. PARTNER: Nominowanymi w tej kategorii mogą być osoby, firmy lub instytucje, które wspierają Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowską, jej hufce lub agendy w całorocznej działalności, bądź też przy organizacji różnych przedsięwzięć harcerskich.