Informacje

Tradycyjna Akademia Dla Extra Kadry TADEK 2018

Plebiscyt na Najlepszych Instruktorów ZHP Chorągwi Krakowskiej 2018 roku

Po raz szósty rusza Plebiscyt na Najlepszych Instruktorów ZHP Chorągwi Krakowskiej.

Wybieramy harcerzy, instruktorów oraz partnerów, którzy najbardziej wyróżnili się w 2018 roku.

REGULAMIN TADEK 2018

Już dziś zgłoś swojego kandydata w jednej z 14 kategorii:

 1. „POMOCNA DŁOŃ” – nagroda publiczności wybierana przez gości obecnych w trakcie Gali Finałowej w dniu 02.02.2019 r. Nominowany w tej kategorii powinien z własnej inicjatywy podejmować długoterminowe działania dla dobra innych. Podstawowym wyróżnikiem jest tutaj bezinteresowność działania oraz fakt, iż zostało ono podjęte bez zachęty ze strony osób trzecich. Pomocna Dłoń jest dużym wsparciem dla kadry w środowisku swojego działania.
 2. „CZŁOWIEK ORKIESTRA” INICJATYWA PROGRAMOWA – nominowanymi w tej kategorii powinni być instruktorzy, którzy przed rozpoczęciem konkursu przygotowali i zrealizowali elementy programowe dla swojego środowiska, namiestnictwa, referatu, hufca, chorągwi czy całego Związku Harcerstwa Polskiego. W ramach konkursu oceniany będzie wkład pracy, jakość przeprowadzonych działań, innowacyjność, przygotowanie, zakres oraz realizacja programu.
 3. „GORĄCZKA ZŁOTA” KWATERMISTRZ – nominowanymi w tej kategorii powinni być instruktorzy, którzy w codziennej pracy harcerskiej wykazują się wiedzą i doświadczeniem z zakresu pozyskiwania środków, zarządzania majątkiem czy rozliczania finansów. Nominowanymi mogą zostać kwatermistrze obozów, skarbnicy hufców, osoby odpowiedzialne za rozlicznie finansów, instruktorzy podejmujący się pozyskiwania środków finansowych jak i materialnych od partnerów zewnętrznych.
 4. „WŁADCA PIERŚCIENI” ORGANIZATOR – nominowanymi w tej kategorii powinni być instruktorzy, którzy w codziennej pracy harcerskiej wykazują się wiedzą i doświadczeniem z zakresu organizacji przedsięwzięć na poziomie szczepu, hufca czy chorągwi. Nominowanymi mogą zostać członkowie komend ds. organizacyjnych lub inni członkowie kadry, którzy wykazali się nieprzeciętnymi umiejętnościami budowania zespołu i organizacji jego pracy dla osiągnięcia zaplonowanego celu.
 5. „PIĘKNY UMYSŁ” KSZTAŁCENIOWIEC – do tej kategorii zgłaszani mogą być instruktorzy, którzy biorą czynny udział w kształceniu harcerzy i instruktorów. Nominowani mogą być komendanci kursów, autorzy warsztatów, prowadzący zajęcia na wszelkiego rodzaju formach szkoleniowych. Osoby nominowane powinny wyróżniać się zaangażowaniem, innowacyjnością proponowanych form szkoleniowych, dbałością o rozwój wychowanków.
 6. „CZŁOWIEK ZE STALI” KOMENDANT HUFCA – Nagroda im. hm. Stanisława Spólnika – nominowani w tej kategorii mogą być komendanci hufców działających na terenie ZHP Chorągwi Krakowskiej. Powinni być to komendanci będący przykładem dla innych, dbający o stały rozwój hufca, wspierający instruktorów w codziennej działalności harcerskiej.
 7. „MATRIX” INSTRUKTOR DZIAŁAJĄCY NA POZIOMIE CHORĄGWI – w tej kategorii nominowani mogą być wybitni instruktorzy działający w chorągwianych zespołach i referatach. Powinni wyróżniać się w swojej pracy zaangażowaniem i inicjatywą oraz dbać o rozwój swojego zespołu.
 8. „TYTUS, ROMEK I ATOMEK” DRUŻYNOWY ZUCHOWY – nominowanymi w tej kategorii mogą być instruktorzy, którzy na co dzień prowadzący gromady zuchowe. Osoby zgłaszane w tej kategorii powinny wyróżniać się zaangażowaniem, wkładem pracy w rozwój gromady oraz działaniami przeprowadzanymi wraz z gromadą dla środowiska lokalnego.
 9. „CZARNE STOPY” DRUŻYNOWY HARCERSKI – nominowanymi w tej kategorii mogą być instruktorzy, którzy na co dzień prowadzący drużyny harcerskie. Osoby zgłaszane w tej kategorii powinny wyróżniać się zaangażowaniem, wkładem pracy w rozwój drużyny harcerskiej oraz działaniami przeprowadzanymi wraz z harcerzami z drużyny dla środowiska lokalnego.
 10. „INDIANA JONES” DRUŻYNOWY STARSZOHARCERSKI – Nagroda im. hm. Zdzisława Trylskiego– nominowanymi w tej kategorii mogą być instruktorzy, którzy na co dzień prowadzący drużyny starszoharcerskie. Osoby zgłaszane w tej kategorii powinny wyróżniać się zaangażowaniem, wkładem pracy w rozwój drużyny oraz działaniami przeprowadzanymi wraz z harcerzami starszymi z drużyny dla środowiska lokalnego.
 11. „MISSION IMPOSSIBLE” DRUŻYNOWY WĘDROWNICZY – nominowanymi w tej kategorii mogą być instruktorzy, którzy na co dzień prowadzący drużyny wędrownicze. Osoby zgłaszane w tej kategorii powinny wyróżniać się zaangażowaniem, wkładem pracy w rozwój drużyny oraz działaniami przeprowadzanymi wraz z wędrownikami z drużyny dla środowiska lokalnego.
 12. „GRA ENDERA”  MŁODZIEŻOWA INICJATYWA – nominowanymi w tej kategorii mogą być harcerze, harcerki oraz młodzi instruktorzy, którzy mimo młodego wieku wyróżniają się wyjątkowym zaangażowaniem, inicjatywą, kreatywnością i są wzorem dla innych.
 13. „NIESKOŃCZONOŚĆ” SENIOR – nominowanymi w tej kategorii mogą być seniorzy Związku Harcerstwa Polskiego, którzy w codziennej działalności wspierają swoje środowiska, inicjują działania innych seniorów, są wzorem dla harcerzy, harcerek i instruktorów.
 14. „GOLDENEYE” PARTNER – nominowanymi w tej kategorii mogą być osoby, firmy lub instytucje, które w codziennej działalności wspierają Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowską, jej hufce lub agendy w całorocznej działalności, bądź też przy organizacji różnych przedsięwzięć harcerskich.

Załączniki